پنکک مات گابرینی شماره 04 Gabrini Matte Powder حجم 12 گرم

155,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • مات کننده
 • آبرسانی پوست
 • کاور حرفه ای
 • تثبیت کننده میکاپ
 • پوشش لک، کک و مک و تیرگی پوست
 • جلو گیری از چربی پوست
 • یکسان کردن رنگ پوست

پنکک مات گابرینی شماره 03 Gabrini Matte Powder حجم 12 گرم

155,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • مات کننده
 • آبرسانی پوست
 • کاور حرفه ای
 • تثبیت کننده میکاپ
 • پوشش لک، کک و مک و تیرگی پوست
 • جلو گیری از چربی پوست
 • یکسان کردن رنگ پوست
 

پنکک مات گابرینی شماره 02 Gabrini Matte Powder حجم 12 گرم

155,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • مات کننده
 • آبرسانی پوست
 • کاور حرفه ای
 • تثبیت کننده میکاپ
 • پوشش لک، کک و مک و تیرگی پوست
 • جلو گیری از چربی پوست
 • یکسان کردن رنگ پوست
 

پنکک مات گابرینی شماره 01 Gabrini Matte Powder حجم 12 گرم

155,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • مات کننده
 • آبرسانی پوست
 • کاور حرفه ای
 • تثبیت کننده میکاپ
 • پوشش لک، کک و مک و تیرگی پوست
 • جلو گیری از چربی پوست
 • یکسان کردن رنگ پوست