شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۰۲ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۰۲ رنگ بلوند صدفی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه های بسیار

شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۱۰ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۱۰ رنگ توپاز دودی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه های بسیار

شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۱۲ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۱۲ رنگ بلوند وانیلی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه های بسیار

شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۰۱ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۰۱ رنگ آمتیست رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه های بسیار غلیظ

شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۱ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۹.۰۲ رنگ بلوند صدفی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه های بسیار

شامپو رنگ تونیکا شماره ۸.۱۰ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۸.۱۰ رنگ دودی صدفی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه های بسیار

شامپو رنگ تونیکا شماره ۸.۰۴ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
ررسی اجمالی محصول شامپو رنگ تونیکا شماره ۸.۰۴ رنگ بلوند متوسط رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی

شامپو رنگ تونیکا شماره ۵.۱۳ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
بررسی اجمالی محصول شامپو رنگ تونیکا شماره ۵.۱۳ رنگ آبی اقیانوسی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی

شامپو رنگ تونیکا شماره ۳.۲۲ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 170,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
بررسی اجمالی محصول شامپو رنگ تونیکا شماره ۳.۲۲ رنگ بنفش رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان می باشد. شامپو رنگ تونیکای روسی حاوی رنگدانه

شامپو رنگ تونیکا شماره ۳.۱ حجم ۱۵۰ میلی لیتر

Original price was: 170,000 تومان.Current price is: 150,000 تومان.
شامپو رنگ تونیکا شماره ۳.۱ حجم ۱۵۰ میلی لیتر شامپو رنگ تونیکا شماره ۳.۱ رنگ آبی رنگساژ بدون نیاز به اکسیدان