خودتراش 3 تیغه دوموس بسته 5 عددی

60,000تومان
خودتراش  3 تیغه دوموس بسته 5 عددی این محصول علاوه بر 3 تیغه که بر روی خودتراش وجود دارد، دارای

خودتراش زنانه 6 تیغه دوموس مدل +6 بسته 3 عددی

120,000تومان
خودتراش زنانه 6 تیغه دوموس مدل +6 بسته 3 عددی،  اصلاحی راحت و روان فراهم می کند. در سر محصول