پرایمر لولیز مدل Make Up Base 06 (لولیس) حجم 30 میل

Original price was: 200,000 تومان.Current price is: 189,000 تومان.
ویژگی های محصول:
 • کوچک کننده منافذ
 • ایجاد پوست مخملی قبل از آرایش با کرم پودر
 • بافت سبک
 • افزایش ماندگاری آرایش
 • ساخت ترکیه
 

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Y-03 (لولیس) حجم 40 میل

Original price was: 260,000 تومان.Current price is: 240,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن
 • ساختار مخملی

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Y-02 (لولیس) حجم 40 میل

Original price was: 260,000 تومان.Current price is: 250,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن
 • ساختار مخملی

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Y-01 (لولیس) حجم 40 میل

Original price was: 260,000 تومان.Current price is: 250,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن
 • ساختار مخملی

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل R-03 (لولیس) حجم 40 میل

Original price was: 260,000 تومان.Current price is: 250,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن
 • ساختار مخملی

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل R-02 (لولیس) حجم 40 میل

Original price was: 260,000 تومان.Current price is: 250,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن
 • ساختار مخملی

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل R-01 (لولیس) حجم 40 میل

Original price was: 260,000 تومان.Current price is: 250,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن
 • ساختار مخملی

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Ultra HD Foundation 04 (لولیس)

Original price was: 250,000 تومان.Current price is: 240,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Ultra HD Foundation 03 (لولیس)

Original price was: 250,000 تومان.Current price is: 240,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Ultra HD Foundation 02 (لولیس)

Original price was: 250,000 تومان.Current price is: 240,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن

کرم پودر شیشه ای لولیز مدل Ultra HD Foundation 01 (لولیس)

Original price was: 250,000 تومان.Current price is: 240,000 تومان.
ویژگی محصول:
 • رنگدانه های خاص
 • پوشش دهی بالا
 • بافت نرم و سبک
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیر
 • بدون ماسیده شدن

کرم پودر شیشه ای گابرینی مدل HD شماره 02 حجم 30 میل

Original price was: 185,000 تومان.Current price is: 170,000 تومان.
ویژگی های محصول:
 • ماندگاری بسیار بالا
 • کاور یکدست و مات
 • پوشش عیوب صورت
 • بافت نرم و سبک
 • ضد آب
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیز
 • بدون ماسیده شدن
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • مناسب مصرف روزانه
 • دارای ضد آفتاب با SPF15

کرم پودر شیشه ای گابرینی مدل HD شماره 01 حجم 30 میل

Original price was: 185,000 تومان.Current price is: 170,000 تومان.
ویژگی های محصول:
 • ماندگاری بسیار بالا
 • کاور یکدست و مات
 • پوشش عیوب صورت
 • بافت نرم و سبک
 • ضد آب
 • ایجاد ظاهری طبیعی و تمیز
 • بدون ماسیده شدن
 • سرشار از آنتی اکسیدان
 • مناسب مصرف روزانه
 • دارای ضد آفتاب با SPF15
 

کرم پودر درما گابرینی مات 40 میل ترکیه 103

Original price was: 170,000 تومان.Current price is: 155,000 تومان.
 • ماندگاری 24 ساعته
 • دارای spf15
 • دارای جلوه مات و بسیار زیبا
 • پوشش بالا و بافت سبک
 • مناسب برای استفاده روزانه
 • مرطوب کننده صورت

کرم پودر درما گابرینی مات 40 میل ترکیه 102

Original price was: 170,000 تومان.Current price is: 155,000 تومان.
 • ماندگاری 24 ساعته
 • دارای spf15
 • دارای جلوه مات و بسیار زیبا
 • پوشش بالا و بافت سبک
 • مناسب برای استفاده روزانه
 • مرطوب کننده صورت

کرم پودر درما گابرینی مات 40 میل ترکیه 101

Original price was: 170,000 تومان.Current price is: 155,000 تومان.
 • ماندگاری 24 ساعته
 • دارای spf15
 • دارای جلوه مات و بسیار زیبا
 • پوشش بالا و بافت سبک
 • مناسب برای استفاده روزانه
 • مرطوب کننده صورت