برق لب قرمز درخشان کننده و براق کننده فارماسی ۴ میل

190,000 تومان
ویژگی محصول:
 • فرمول غنی که حس نرمی به لب ها می دهد
 •  رنگدانه غنی قابل تنظیم
 • بدون احساس چسبندگی

رژلب تمام رنگی 008 لولیز مدل The Girls

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها
 

رژلب تمام رنگی 012 لولیز مدل Claret

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 011 لولیز مدل Scarlet

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 010 لولیز مدل Broken

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 009 لولیز مدل Star Woman

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 007 لولیز مدل Candy

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 006 لولیز مدل Bad Guy

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 004 لولیز مدل Vain

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 003 لولیز مدل Sweet Talk

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 005 لولیز مدل Biscuit

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 002 لولیز مدل All Yours

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب تمام رنگی 001 لولیز مدل Bare Nude

160,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • بدون پخش شدن و ایجاد حس چسبندگی
 • قابلیت آبرسانی به لب ها
 • بافت نرم و غیر چسبنده
 • تقویت لب و جلوگیری از خشکی لب ها

رژلب مایع تمام رنگ مات 111 لولیز

150,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • نمای نهایی مات
 • بدون سرب وپارابن
 • بدون ایجاد خشکی وپوسته شدن لب
 • ظاهری صاف روی لبها ایجاد می کند
 • سهولت در استفاده

رژلب مایع تمام رنگ مات 110 لولیز

150,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • نمای نهایی مات
 • بدون سرب وپارابن
 • بدون ایجاد خشکی وپوسته شدن لب
 • ظاهری صاف روی لبها ایجاد می کند
 • سهولت در استفاده

رژلب مایع تمام رنگ مات 109 لولیز

150,000 تومان
ویژگی های محصول:
 • نمای نهایی مات
 • بدون سرب وپارابن
 • بدون ایجاد خشکی وپوسته شدن لب
 • ظاهری صاف روی لبها ایجاد می کند
 • سهولت در استفاده